Autoklawy

Układ sterowania w projekcie został oparty na sterowniku Siemens S7-1200 i panelu Weintek – jego wizualizacja została zaprojektowana od podstaw w odpowiednim programie graficznym.

Zakres prac układu obejmował sterowanie zarówno pięcioma autoklawami, jak i zaworami upustowymi w zależności od ciśnienia i temperatury

Dodatkowo autorski, specjalnie zaprojektowany algorytm, miał na celu wykrywanie najwyższego poziomu temperatury, a następnie odliczanie od niego czasu, aż do kolejnego jego wystąpienia. Pozwoliło to na określenie tendencji zmiany poziomu temperatur, co jednocześnie zapewniło bezawaryjną pracę przyspieszającą proces autoklawizacji.

Maszyna rozpakowująca

Autorski algorytm sterowania w projekcie obejmował pobranie za pomocą pneumatycznego manipulatora 3-osiowego, pokrywek z kartonu podnoszonego przez silnik liniowy. Kolejnym krokiem było umieszczenie ich na dedykowanym podajniku taśmowym.

Proces projektu obejmuje rozdzielenie pokrywek w taki sposób, aby następnie jedna po drugiej, w ciągu technologicznym zostały nałożone na puszki.

Wszystko pod kontrolą sterownika Siemens S7-1200 oraz panelu HMI Siemens KTP400.

oczyszczalnia ścieków

Projekt miał za zadanie sterowanie obiektami oczyszczalni ścieków.

Proces oczyszczania ścieków polega na sterowaniu napowietrzaniem reaktorów z bakteriami za pomocą 3 dmuchaw, które sterowane są za pomocą regulatora PID. Pracują w zależności od zapotrzebowania na tlen w danym reaktorze.

Dmuchawy mają możliwość pracy w systemie 1,2 lub 3. Co oznacza, że w przypadku dużego zapotrzebowania wszystkie trzy dmuchawy pracują na pełnych obrotach.

Autorski algorytm został zaprojektowany w ten sposób, aby poszczególne, dołączane silniki wyrównały pracę wszystkich dmuchaw.

Aplikacja polegała na zaprogramowaniu dwóch sterowników S7-1500, kontrolujących całą oczyszczalnię oraz system SCADA Siemens WinCC.

design panelu hmi allen bradley

Projekt obejmował zaprojektowanie layoutu panelu HMI firmy Allen Bradley, a także wykonanie funkcjonalnej aplikacji na panel pozwalającej połączyć się ze sterownikiem ControlLogix.

cynkownia sztaplowanie trawersów

Projekt obejmował zaprogramowanie sterownika s7-1200 w taki sposób, aby współpracował z falownikami firmy LS, wykorzystując protokół komunikacyjny ModBus.

Rolą autorskiego algorytmu miało być odbieranie układanych trawersów na dedykowanym transporterze łańcuchowym, a następnie sztaplowanie ich, co pozwalało na to aby transporter był zawsze pełny i przygotowany do dalszego etapu cynkowania.

CYNKOWNIA – SUSZARKA

Układ zaprojektowany w całości przez właścicieli cynkowni.

Suszarka przygotowująca do cynkowania elementów korzysta ze spalin pieca cynkowniczego w celu osuszenia cynkowanych elementów. Sterowanie polega na zmianie położenia przepustnic kominowych w taki sposób, aby spaliny dostawały się bezpośrednio do komory.

Cały proces dodatkowo wspomagany jest dwoma wentylatorami, które zmieniają swoje obroty w zależności od procesu suszenia.

cynkownia – dok odtłuszczania

Dok odtłuszczania to pierwszy etap w procesie cynkowania. Jest to miejsce wypełnione kwasem siarkowym w stężeniu 5%-7%.

Sterowanie procesem polega na przepychaniu umieszczonych w środku trawersów, za pomocą klapy doku poruszaną silnikami o dużych przekładniach, rozmieszczonych po obu stronach zasuwy.

Wymagane jest aby silniki pracowały w pełnej synchronicacji, ponieważ różnica prędkości może spowodować wyłamanie się zębów przekładni, a w efekcie doprowadzić do przestoju całej linii cynkowniczej.

Lakiernia

Lakiernia to miejsce, w którym elementy pokrywane są warstwą lakieru za pomocą dysz sterowanych pneumatycznie, a następnie są naświetlane promieniowaniem UV.

Algorytm zapewnia za pomocą rejestru przesuwnego, dokładne polakierowanie każdego elementu. Sterownik wykorzystany w tym projekcie to Siemens S7-1200.

Linia granulatu

Projekt powstał we współpracy ze sterownikiem S7-1500.

Polega na rozdrabnianiu opon w dedykowanym młynku. W dalszej kolejności cały materiał rozprowadzany jest za pomocą przenośników taśmowych, bezpośrednio do worków typu BigBag.

Dzięki wiszeniu worków na tensometrach – istnieje możliwość ustawienia zadanej wagi worków.

Prasa

Autorski algorytm prasą ciśnieniową polega na nieustannym monitorowaniu prądów silnika ślimaka.

Wzależności od wartości prądu, hydrauliczne szczęki zamykają się lub otwierają w taki sposób, aby uzyskać jak nalepsze warunki tłoczenia.

Układem steruje sterownik Siemens S7-1200, jak również regulator PID.